Welkom bij de Vereniging voor Dorpsbelangen Ten Boer

   

Dorpsbelangen Ten Boer: "Samen voor leefbaarheid".

U hebt gekozen voor de website van de Vereniging voor Dorpsbelangen voor het dorp Ten Boer.
Uit nieuwsgierigheid of belangstelling of zo maar even. U bent uiteraard van harte welkom ! 
Op deze site kunt U kennis nemen van de vereniging, de commissies en al haar werkzaamheden.
 

Bent U nog geen lid, dan wordt U van harte uitgenodigd dit te worden. Misschien dat deze website hiertoe
mag bijdragen.


U vindt hieronder activiteiten waar Dorpsbelangen op de één of andere manier bij is betrokken.


Afbeelding invoegen  

Wijziging postadres Dorpsbelangen Ten Boer 

Per 1 november 2015 is Postbus 31 vervallen.

Correspondentieadres: Boltweg 12, 9791 AD Ten Boer.

emailadres:  dbtb.secr@gmail.com


 
Afbeelding invoegen  
Indoor Kinderspeelmiddag
 
18 oktober 2016 (herfstvakantie)
 
13.00 - 17.00 uur
 
Tiggelhal Ten Boer
 
 

 

 
 Afbeelding invoegen
Vrijwilligersavond

Vele vrijwilligers uit de diverse commissies van Dorpsbelangen Ten Boer genoten 2 september van een goed verzorgde barbecue. De opzet om elkaar te ontmoeten en de vrijwilligers te waarderen voor hun inzet viel in goede smaak. 
De financiële bijdrage van Loket Leefbaarheid werd zeer op prijs gesteld.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
 
Inrichting fruitboomgaard.
 
In de afgelopen maanden zijn diverse subsidieaanvragen gedaan in verband met het realiseren van paden, bruggetjes en bebording in de nieuwe fruitboomgaard.
Met het vandaag (22/4) ontvangen bericht van de NAM
lijkt de financiering rond.
De Boscommissie zal zich (ism. Staatsbosbeheer) nu beraden over de uitvoering van de plannen. 
 
 


Afbeelding invoegen
 
Repaircafé Ten Boer
 
zaterdag 1 oktober 2016

Dorpshuis Ten Boer, Sportlaan 2
 10.00 - 14.00 uur
 
Voor info, kijk op RepairCafé

 
Foto's in  Fotoalbum. Hierbij een verslag in de Noorderkrant:
 
 

 

Loket leefbaarheid 

Subsidie aanvragen voor projecten ter verbetering van de leefbaarheid van de dorpen in het aardbevingsgebied. Kijk op:

Loket Leefbaarheid

of     

www.loketleefbaarheid.nl


      
       
 
Laatste wijziging: 25 september 2016.