Realisatie Norwell Outdoor Fitness Familypark

 
 
 
Afbeelding invoegen   In samenwerking met Norwell Outdoor Fitness is Dorpsbelangen Ten Boer bezig met het realiseren van een locatie voor fitness in de buitenlucht.  Norwell is van mening dat de mogelijkheid tot fitnessen altijd bereikbaar en beschikbaar moet zijn voor iedereen. Op elk uur van de dag, gratis voor iedereen en buiten in de frisse lucht. Daarvoor heeft Norwell fitness apparaten voor buiten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden door iedereen, gedurende het gehele jaar. Zie www.norwell.nl


 
Afbeelding invoegen  
Fitnessen in de buitenlucht.
 
 
De Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer wil het gebruik van het Ten Boersterbos bevorderen. Naast het educatieve deel moet ook het recreatief gebruik van het bos verbeteren. Trimmen, wandelen en nu ook Outdoor Fitness. Zowel voor volwassenen als voor kinderen geschikt. Daarom proberen we een familypark te realiseren met zo'n 10 volwassen toestellen en 5 bestemd voor kinderen.  

 
 
Afbeelding invoegen  
Fitnessen in het Ten Boersterbos.
 
Het rechter deel van het grasveld aan de bosvijver leek ons een prima plek voor zo'n fitness locatie, nabij de ingang Groene Zoom. Op dit grasveld is aan de linkerzijde een trapveldje gerealiseerd.
De gemeente Ten Boer en Staatsbosbeheer staan positief tegenover het plan. Voor direct omwonenden hebben we een voorlichtingsavond gehouden. Ook zij waren positief gestemd. 
Dorpsbelangen Ten Boer is nu bezig de benodigde financiën bijeen te brengen. Diverse fondsen zijn aangeschreven. We hopen dat deze fitness locatie voor de zomer 2017 kan worden gerealiseerd.