Wetenswaardigheden over het Ten Boersterbos.

Stiga multiclip pro 53 SB | Kuiper Koekange  
Grasmaaier aangeschaft door BosCommissie.
 
Ten behoeve van het onderhoud van de fruitboomgaard is kortgeleden (5/5/16) een Stiga grasmaaier aangeschaft. Ook weer
bij Oosterhof landbouwmechanisatiebedrijf aan de Nijverheidsweg te Ten Boer.

 

BosCommissie schaft bosmaaier aan.

Bij landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhof, Nijverheidsweg 5 in Ten Boer is een robuuste Stiga bosmaaier aangeschaft. Zo kunnen zelfstandig werkzaamheden worden verricht in het Ten Boersterbos, zoals het onderhouden van paden etc.

Stiga Benzine bosmaaier SBC 653 KD

 
 
 
      
 
Ten Boersterbos rijk aan paddenstoelen.
Ten Boer, 22 september 2013.
Kijk en lees de Natuur en reisblog van Kees Boele en verbaas u over de paddenstoelenrijkdom van het Ten Boersterbos.
Klik op de paddenstoel !

 
In het Ten Boersterbos kapt Staatsbosbeheer de komende weken honderden essen die besmet zijn met de essentaksterfte.

Meer dan de helft van de bomen in het zeven hectare grote bos moet worden gekapt. Daardoor krijgen gezonde bomen meer ruimte en lopen wandelaars geen risico om geraakt te worden door vallende takken.

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een paddenstoel.
Staatsbosbeheer kapt de bomen machinaal met een zogeheten harvester  
 

 
 
   
Werkzaamheden Ten Boersterbos in volle gang.
Inmiddels is een bedrijf volop bezig zieke essen te verwijderen in het Ten Boersterbos (aug/2013). 

 
 
 
 
Vleermuizenkast in het Ten Boersterbos geplaatst. 
Op woensdag 23 februari 2011 is de vleermuizenkast geplaatst in het bos.
 
Op 28 april 2011 geopend  door CdK Max van den Berg !
 
Deze opening heeft plaatsgevonden op donderdag 28 april ’s middags om 14.00 uur. De toren is geplaatst in het kader van het project B(l)oeiende bosranden, een samenwerkingsverband tussen Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Vereniging Groninger Dorpen,  ANWB  en dorpsbewoners. Het project heeft tot doel eenvormige ruilverkavelingsbossen in de provincie Groningen aantrekkelijker en soortenrijker te maken. Het jonge Ten Boersterbos is door gebrek aan natuurlijke holten momenteel nog ongeschikt voor bewoning door vleermuizen. De vleermuistoren kan in dit geval fungeren als zomerverblijfplaats voor vleermuizen. Voor de opening van de toren kan geen beter moment worden uitgekozen dan 2011. Dit jaar is in Europa namelijk uitgeroepen tot het jaar van de vleermuis.

Van de opening zijn foto's gemaakt. Kijk op  Fotoalbum


Bosplan Ten Boer: Lindenlaan uitgedund.

 

 TEN BOER - Staatsbosbeheer is vorige week (51/2010) begonnen met het uitdunnen van de lindenlaan in het Ten Boersterbos. Dit kappen stond vorig jaar al gepland, maar deze klus is toen niet doorgegaan.
Het uitdunnen van de lindenlaan is een onderdeel van het bosplan zoals dat door de boscommissie van dorpsbelangen in Ten Boer is opgesteld.
Ook is er een begin gemaakt met het neerzetten van de vleermuiskast. In het voorjaar moet deze aanwinst klaar zijn.
Dit is tevens het laatste jaar dat dorpsbelangen subsidie heeft gekregen in het kader van het project 'Bloeiende bosranden' in het Ten Boersterbos.
 

 


 
Bestrijding berenklauw 29 mei 2010.
 
Op initiatief van de BosCommissie werd in het kader van Dag van het park de bestrijding van de berenklauw ter hand genomen. Op diverse plaatsen in het Ten Boersterbos werd met een door Piet Ottens samengesteld biologisch bestrijdingsmiddel de berenklauw te lijf gegaan.
Er werden honderden planten aangestipt en besproeid. De verwachting is dat de planten over enige tijd afsterven, voordat er zaadsprong kan gaan plaats vinden. De opname van voedingsstoffen worden geblokkeerd, zodat de plant na het opmaken van eigen reserves, vanzelf afsterft. Een verslaggeefster en een fotograaf van het Dagblad Trouw vergezelden de vrijwilligers. Helaas waren er veel afzeggingen van vrijwilligers.
Kijk hier voor het interview met Catrien Venema:
  
Zie hier voor het artikel in Trouw:
 
   

 


 

Bankjes geplaatst in het Ten Boersterbos.

In het kader van het projekt  "B(l)oeiende bosranden"  werden 3 bankjes in het bos geplaatst. Robuuste natuurlijk vormgegeven bankjes sieren het bos langs een aantal paden.  Een aanwinst voor wandelaars, die even zittend kunnen genieten van het bos. We hopen dat de bankjes niet ten prooi vallen aan enige vorm van vandalisme.