RepairCafé Ten Boer

 
 
Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen  
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciëns, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen. In buurgemeenten is al enige tijd een Repaircafé waarover de bezoekers zeer enthousiast zijn.
 
Vanaf januari 2016  is Dorpsbelangen Ten Boer gestart met het Repair Café Ten Boer. Vooralsnog is het de bedoeling om 1x per kwartaal op zaterdag zitting te houden in het Dorpshuis Ten Boer. 
Voor landelijke informatie  www.Repaircafe.nl
 
 
Voor correspondentie:     repaircafetenboer@gmail.com
 
 
 Door invulling van onderstaand formulier kunt u defecte spullen aanmelden. De zittingsdata voor 2019: 1 juni / 7 september / 2 november.
 
* invoer verplicht
 
Welk voorwerp*
Naam:*
Adres:*
Postcode:
Plaats:*
Telefoon:*
GSM:
E-mail adres*
Wat is het probleem: