Nieuwsberichten


Loket Leefbaarheid (aanvragen subsidie) - vrijdag 17 april 2015

Dorpsbelangen Ten Boer heeft vanaf december 2014 meerdere malen een verzoek tot subsidie ingediend en met succes ! Zo wordt financieel bijgedragen aan herinrichting schoolbuurtplein (mei 2015), plaatsen extra speeltoestel de Standwerker (cluster IV), aan de Kerstzangavond 2015 en Kinder Indoor speelmiddag (herfstvakantie 2015). Enkele aanvragen zijn nog in voorbereiding.
Ook wijken en straten kunnen aanvragen indienen.


Terug naar de vorige pagina >