Bos Commissie

 
 
BosCommissie  (Ten Boersterbos)
 
 

voorzitter Piet Ottens
penningmeester
Harrie Meier dbtb@home.nl
leden Betty Buruma
Elze van der Veen
Adem Nekic
John Waanders
Allian Mulder

 

 

 

 

 
Het Ten Boersterbos is in de jaren zeventig ontstaan, door aankoop van vruchtbare landbouwgrond (klei) door staatsbosbeheer. Het gebied ligt ten westen van het dorp Ten Boer en is zo'n 30 hectare groot. Het bos is opgebouwd uit diverse rechtlijnige percelen, waarin per perceel oorspronkelijk één boomsoort is geplant. Zo zijn er percelen met uitsluitend eiken, essen en wilgen. Er is een visplas aangelegd en ook is er nat gedeelte waarin voornamelijk riet groeit. In de loop der jaren heeft de natuur voor meer variatie gezocht doordat bestaande bomen zijn afgestorven, hierdoor is er enigszins onderbegroeiing ontstaan van meidoorn, hazelaar etc. Eind jaren tachtig is een aanzet gegeven om meer variatie aan te brengen in het bos, door het kappen en laten liggen van bomen, het ringen van bomen en het maken van open plekken (traas.) Door deze ingrepen zijn er mogelijkheden ontstaan voor andere plantengroepen, evenals voor schuilplaatsen voor dieren.